Grundejerforeningen Havnsø Park

Stiftet 1977

består af 261 parceller af en størrelse på ca. 900 m2 i gennemsnit, hvilket giver et areal på 233.100 m2.

Dertil kommer fællesarealer på tilsammen 153.360 m2. I alt 386.460 m2, eller 38,64 ha.

Foreningen har medlemmer på nedenstående veje:

Strandengen, Havnsø Parkvej, Strandgårdsvej, Strandgårdsbakken

Birkebakken, Granbakken, Fyrrebakken, Pilebakken

Dele af Kristianvej fra Havnsø Parkvej i syd til Solvænget i nord

Tjørnemarkenm, Egemarken, Tjørnestien, Engsvinget

Mellemvænget, dele af syd og nordsiden

Skelbakken

Overigtskort over Havnsø Parks områder

 

                                                                                             

      Siden er opdateret den 8. marts 2016                                                                                                                                                                                              Login til bestyrelsen